Informacje dla nauczycieli

 • Prosimy nauczycieli o przygotowanie kilku tytułów książek popularnonaukowych ,biografii, reportaży lub komiksów ,które będą wykorzystane na zajęciach .Pozycje te biblioteka zakupi z funduszy w ramach projektu.
 • Przypominamy nauczycielom , ze w r.szk. 2017/18 w czytelni znajdują się czasopisma :Wychowawca, Biblioteka w Szkole, Akademia Kulinarna,Wiadomości Brzosteckie. Zapraszamy!
 • Oprócz lektury zawodowej mamy dla nauczycieli wiele nowości beletrystycznych!

 

 

 • Zapraszamy nauczycieli do korzystania z Fundacji ?Legalna Kultura?.  Fundacja działa przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zaś ambasadorami kampanii są między innymi: aktorka  Danuta Stenka oraz dziennikarz muzyczny Piotr Metz.Znajdziecie tam  zagadnienia prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej, legalnych źródeł kultury i możliwości pobierania oraz udostępniania treści w Internecie.Pojęcia związane z dostępem do materiałów w sieci: dozwolony użytek osobisty, domena publiczna, plagiat, dozwolony użytek publiczny, wszelkie prawa zastrzeżone, ochrona własności intelektualnej, pewne prawa zastrzeżone, pola eksploatacji, licencje.
Portale edukacyjne

1. Materiały edukacyjne, forum – www.szkola.net

2.Eduseek – www.eduseek.pl

3. Materiały dla uczniów i nauczycieli – www.profesor.pl

4.Interklasa – www.interklasa.pl

5.Gimnazjum – www.gimnazjum.pl

6.Liceum – www.liceum.pl

7.Oświata – www.oswiata.org.pl

8.Szkoły – www.szkoly.edu.pl

9.Internet dla szkół – www.ids.edu.pl

10.Baza szkół , aktualności edukacyjne – http://www.edu.com.pl/

11. Informacje oświatowe , testy – www.gazeta.pl/edukacja

12.Artykuły oświatowe, komunikaty MEN – http://www.eduforum.pl/

 

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów – www.oeiizk.edu.pl

Serwis na temat zarządzania oświatą – www.vulcan.edu.pl

Polska Sieć Filozoficzna – www.psf.org.pl

Serwis dla bibliotekarzy szkolnych – oeiizk.waw.pl/ magister/index.html

Bezpieczna Szkoła – Wirtualna Pracownia BHP

Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej – http://www.men.waw.pl

Witryna prawnicza – http://www.prawo.lex.pl/

Internetowy Serwis prawniczy – www.abc.com.pl/serwis/publik.htm

Strona projektu Sokrates – www.socrates.org.pl

Forum edukacyjne , dużo o wychowaniu – www.forum-liderow.pl

Publikacje , informacyjne – http://www.edukator.w.pl/

Biologia

1.Encyklopedia, konspekty – www.wsip.com.pl

Program edukacyjny „Biologia komórki” – www.proszynski.pl

3.Biologia w Internecie – www.ids.edu.pl/wwwbio

4.Ciekawostki biologiczne – www.eduseek.ids.pl/przedmioty/biologia

5.Testy, sprawdziany z biologii – www.licealista.pl

6.Interaktywny test z biologii – www.szkoly.edu.pl

7. Najnowsze informacje biologiczne – www.biologia.pl

8.Odpowiedzi na trudne pytania – www.dlaczego.pl

9.Strona poświęcona owadom -9w j. angielskim)- www.ent.iastate.edu/imagegallery

10. Informacje na temat drzew, krzewów – www.drzewa.sitenet.pl

11. Wrocławskie ZOO – www.zoo.wroclaw.pl

12. Grzyby -0 www.grzyby.pl

 Chemia

1.Chemia ogólna – www.linia.pl

2.Związki chemiczne – www.chemia.px.pl

3. Literatura chemiczna – www.man.lodz.pl/chemfan

4.Filmy wideo dotyczące chemii – www.filmy.ptm.edu.pl/kasety zalecane.html

  Fizyka i astronomia

 

Programy astronomiczne – www.astrocd.astronomia.pl oraz www.stalker.republika.pl

2.Informacje na temat NASA – www.nasa.gov

3. zdjęcia mgławic i galaktyk – www.nasagalery.hg.pl

4.Magazyn „Astronomia i kosmos” – www.aik.magazyn.pl

Geografia

1.Geograficzny eduROM – www.ydp.pl

2.Atlas polski – www.wsip.com.pl/multi/sap/sap1.htm

3.atlas świata – www.ppwk.com.pl

4.Multimedialna Encyklopedia Geografii – www.em.pwn.pl/geografia

5. EUROGI – www.eurogi.org

6. Instytut Geografii UJ – www.geo.uj.edu.pl

7.National Geographic w wersji polskiej – www.nationalgeographic.pl

8. Mapy i zdjęcia – www.emapa.pl oraz www.pilot.pl

9. Gotowa lekcja geografii – http://meteo.ids.pl/nasa

 

Informatyka

1.Język C++ –  www.kursc.prv.pl

2.Rekurencja w Internecie : www.chem.univ.gda.pl~piotao/Programowanie/rekrutacja.htm

Matematyka

1. Ćwiczenia z Matematyki w Excelu – www.mikom.com.pl

2.Scenariusze lekcji matematyki – www.KlubEureka.pl

3.Program geometryczny „Poly” – www.peda com/Welcome.html

Z opr. A.Tyrpak, doradcy metodycznego POEN w Jaśle (fragmenty)

 

Zapraszamy nauczycieli do zapoznania się
z Ofertą edukacji czytelniczej i medialnej 2013/14
w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaśle

 

Kontakt:  Czytelnia Główna, ul.Kołłątaja 1
tel. 13 446 26 02, wew.34
czytelnia@mbp.jaslo.pl

www.mbp.jaslo.pl
biblioteka@mbp.jaslo.pl

Szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne i wyższe

W kręgu filmu

1.”Film rodzi się trzy razy..”.- etapy powstawania filmu

2. Gdy film czyta literaturę – adaptacja filmowa na przykładzie „Tataraku” w reż.A. Wajdy

3.Język filmu w ujęciu kulturoznawczym – co kryje się pod pojęciem filmu

4. Gatunek filmowy wyróżnikiem kina popularnego – różne odmiany kina

 

Horyzonty literatury i sztuki

1. Liberatura – nowy gatunek literacki

2.Człowiek Miron – życie i twórczość Mirona Białowszwskiego (M.Białoszwski, Pamiętnik z powstania warszawskiego(fragmenty); Szare eminencje zachwytu;Podłogo , błogosław!, T.Sobolewski, Człowiek Miron( fragmenty)

3. Pamięć o wojnie – problematyka II wojny światowej w literaturze i filmie(M.Białoszwski, Pamietnik z powstania warszawskiego(fragmenty) T . Rózewicz, Ocalony, Lament, A.Holland, Europa,Europa, R.Polański, Pianista)

4. Terra artis – anioły w literaturze i sztuce

5. Terra artis – korespondencja sztuk na przykładzie obrazu Powrót syna marnotrawnego Rembrandta i piosenki Syn marnotrawny J. Kaczmarskiego

6. Sztuka użytkowa – czym jest sztuka na codzień

7.Mowa obrazu – Edward Hopper

8.Malowane dźwiękiem – muzyka w obrazie

9. De gustibus – kategoria kiczu w sztuce

10.Prerafaelici – sztuka odrodzona

11.Kreatywnie? Remiks! – o kulturze remiksu

12.W gąszczu gatunków – konwersja gatunkowa we współczesnej kulturze

13. Światowe dziedzictwo – lista zabytków UNESCO

 

Informacja- Internet- Nowe Media

1.Elektroniczne i tradycyjne zródła informacji w bibliotece – zasoby biblioteki i wyszukiwanie informacji

2. W kalejdoskopie  źródeł  informacji – efektywne wyszukiwanie informacji

3.Komputerowe bazy danych – o informacjach dostępnych on-line

4. Warsztat maturzysty – redagowanie bibliografii podmiotowo-przedmiotowej

5.Od papirusu do mediateki– pismo, książka i cywilizacja

6. Z@kumaj Internet – możliwości i zagrożenia Internetu

7.Słowa w sieci – internet jako narzędzie komunkiacji

8.Stop Cyberprzemocy – jak radzić sobie z cyberprzemocą

9. Dzień z życia – profilaktyka i konsekwencje uzależnień sieciowych

 Mała ojczyzna – lekcje o regionie

1. Miejska biblioteka Publiczna w Jasle – centrum wiedzy o regionie

2. Bibliografia regionalna – zródło wiedzy o jaśle i regionie

3. Dokumenty życia społecznego – jak zachować dziedzictwo kulturowe?
4.W kręgu tradycji – bożonarodzeniowe obrzędy jasielszczyzny

5.Jasło? Tradycyjnie! – kultura materialna i duchowa regionu

6. Historia wokół nas – jasielskie szkolnictwo przedwojenne

7. Smaki Podkarpacia – biblioteczne wędrówki kulinarne

Historyczne szlaki

1. ZNaj Znak – o historii XXwiecznej Polaski z wykorzystaniem gry edukacyjnej „Znaj Znak”

2. Warszawa 1944 – najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego

Zapraszamy nauczycieli do korzystania z Publikacji biblioteki szkolnej (własne wydawnictwa o pisarzach , poetach z cyklu Pisarz miesiąca…)
 • Kartoteka repertuarowa czasopism Biblioteka w Szkole i Poradnika Bibliotekarza. 

 Kartoteka na stronie Biblioteka w Szkole.

 • Edukacja w Internecie – pomocne strony:

http://www.awans.net
http://www.adales.alpha.pl 
http://www.men.gov.pl/
http://www.literka.pl
http://www.prawooswiatowe.pl
http://www.karta-nauczyciela.abc.pl
http://www.edux.pl
http://www.profesor.pl/index.php
http://www.energa.pl/index.xml – Energa
http://www.nbportal.pl/pl/np – Portal Edukacji Ekonomicznej
http://www.lekcjadojrzewania.pl/csp/teacher – Program szkolny Johnson and Johnson
http://www.pah.org.pl/3217.html – Program edukacji Humanitarnej
http://www.praesterno.pl/akademia – Program profilaktyczno-edukacyjny „Akademia dorosłości”
http://www.narkomania.org.pl/ – Poradnia
http://www.wychowanie.pl/ – Poradnik dla nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie\

 • W Biblioteczce Nauczyciela znajduje się:
  1. Segregator I: scenariusze własne (scenariusze akademii szkolnych i środowiskowych, lekcji do przedmiotów ogólnych i zawodowych)
  2. Segregator II: scenariusze do zajęć z Edukacji Filozoficznej, Edukacji Regionalnej, Edukacji Czytelniczej i Medialnej, wychowania do życia w rodzinie, referaty tematyczne, wzory ankiet, programy, testy wiadomości.
  3. Segregator III: scenariusze godziny wychowawczych część 1 i 2
  4. Segregator IV: wydawnictwa edukacyjne
  5. Dokumenty szkoły
  6. Programy ścieżek edukacyjnych
  7. Wymagania edukacyjne
  8. Pozycje z psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki
  9. Czasopismo Wychowawca od 1993 roku
  10. Czasopismo Charaktery 2001-2005
 • W ” PORADNIKU NAUCZYCIELA” (5 segregatorów) zainteresowani nauczyciele znajdą wiadomości w następujących działach:

A-  PRZEWODNIK
B-  INFOTEKA
C-  SYSTEM SZKOLNY
D-  PRAWO W OŚWIACIE
E-  FORMY DZIAŁANIA W SZKOLE I JEJ ŚRODOWISKU
F-  PLANOWANIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH
G-  REALIZACJA PROGRAMU
H-  EWALUACJA PRZEBIEGU NAUCZANIA
I-  ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
J-  PROFESJONALNE UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA
K-  ŚWIAT UCZNIA

 • W ” PORADNIKU WYCHOWAWCY” (6 segregatorów) natomiast nauczyciel skorzysta z wiadomości zawartych w następujących działach:

A-  PRZEWODNIK
B-  INFOTEKA
C-  WYCHOWANIE – CÓŻ TO TAKIEGO?
D-  PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
E-  REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
F-  PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY
G-  REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLASY
H-  SCENARIUSZ GODZIN WYCHOWAWCZYCH KLASY
I-  DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
J-  UCZEŃ
K-  NAUCZYCIEL JAKO WYCHOWAWCA
L-  WSPARCIE DLA WYCHOWAWCY

 • ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NAUCZYCIELI DO SKŁADANIA MATERIAŁÓW W „BANKU PRZYDATNYCH MATERIAŁÓW” W BIBLIOTECZCE NAUCZYCIELA

O FILMIE W INTERNECIE (wg Biblioteka – Centrum Informacji 1/2012)

STRONY, BLOGI, SPOŁECZNOŚCI

kino.org.pl
KINO.Miesięcznik poświęcony twórczości i edukacji filmowej.- recenzje, eseje i analizy, premiery kinowe, recenzje DVD i książek o tematyce filmowej, informacje o festiwalach i imprezach filmowych, wywiady , archiwum z katalogiem – dostęp do artykułów i plików PDF po zalogowaniu.
www.filmweb.pl
Filmweb 24 – publicystka filmowa, informacja o repertuarze kin, recenzje filmów, zapowiedzi, informacja o ludziach związanych z filmem, multimedia,społeczność związana z portalem.
www.pisf.pl
Polski Instytut Sztuki Filmowej – rozbudowany wątek edukacyjny – Filmoteka szkolna , krótka historia polskiego filmu.ZApowiedzi filmów, festiwale, przeglądy dotacje i in.
www.stopklatka.pl
 
Stopklatka – recenzje filmów wg gatunków, ludzie związani z filmem, filmografia, zdjęcia, społeczność.
 
www.sensesofcinema.com
Senses of Cinema – strona w języku angielskim (australijska) obszerne informacje o reżyserach, filmografia i wybrana literatura.
film.blog.polityka.pl
Off the record.Piotr Pluciński o kinie- recenzje kinowe, DVD, blu-ray, komiksów i książek, imprezy filmowe – konkursy, festiwale itp., rozmowy, kontrowersje, społeczność- Facebook „Z górnej półki”
michaloleszczyk.blog.onet.pl
Ostatni fotel po prawej stronie.blog „Tygodnika Powszechnego” – PO polsku i w ersji angielskiej, recenzje z ocenami, linki do innych blogów filmowych, informacje o imprezach filmowych.