Spis lektur

  • LITERATURA POLSKA

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
Jan Kochanowski – Fraszki, Pieśni i Treny (wybór)
Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
Daniel Naborowski –  wybór wierszy
Wacław Potocki –  wybór wierszy
Ignacy Krasicki –  bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
Adam Mickiewicz –  Romantyczność
Adam Mickiewicz –  Pan Tadeusz
Adam Mickiewicz –  Dziady cz. III
Juliusz Słowacki – Kordian: akt I, akt II, akt III sc.5 i 6
Zygmunt Krasiński – Nie-Boska komedia: część I, część III(scena w obozie rewolucji), część IV(scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
Adam Mickiewicz  – wybór wierszy
Juliusz Słowacki – wybór wierszy
Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
Bolesław Prus – Lalka
Eliza Orzeszkowa – Nad Niemnem- fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejkowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
Eliza Orzeszkowa – Gloria victis
Maria Konopnicka – Mendel Gdański
Bolesław Prus – Kamizelka
Henryk Sienkiewicz – Potop
Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy
Jan Kasprowicz – wybór wierszy
Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
Stanisław Wyspiański – Wesele
Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (t. I)
Stefan Żeromski – Ludzie bezdomni
Stefan Żeromski – Przedwiośnie
Witold Gombrowicz – Ferdydurke – rozdz. II. III. VI., VII, VIII, IX, X, XII, XIV
Zofia Nałkowska – Granica
Tadeusz Borowski – Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas , w Auschwitzu?, Proszę państwa do gazu , Bitwa pod Grunwaldem)
Gustaw Herling-Grudziński – Inny świat
Bolesław Leśmian – wybór wierszy
Julian Tuwim – wybór wierszy
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska – wybór wierszy
Czesław Miłosz – wybór wierszy
Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
Zbigniew Herbert – wybór wierszy
Miron Białoszewski – wybór wierszy
Wisława Szymborska – wybór wierszy
Stanisław Barańczak – wybór wierszy
Sławomir Mrożek – Tango
Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
Uwaga: wymagana jest też znajomość kontekstów biblijnych , antycznych i innych

  • LITERATURA POWSZECHNA

Sofokles – Król Edyp
Horacy – wybór pieśni
William Szekspir – Makbet
Molier – Świętoszek
Jan Wolfgang Goethe – Cierpienia młodego Wertera
Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
Joseph Conrad – Jadro ciemności
Albert Camus – Dżuma

Na poziomie rozszerzonym jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

  • LITERATURA POLSKA

Jan Kochanowski – Treny
Juliusz Słowacki – Kordian
Witold Gombrowicz – Trans- Atlantyk
Maria Kuncewiczowa – Cudzoziemka
Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy

  • LITERATURA POWSZECHNA

Dante – Boska Komedia (fragmenty piekła)
Jan Wolfgang Goethe – Faust- cz. I :(fragmenty sceny w pracowni, rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem
Franz Kafka – Proces
Michaił Bułhakow- Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy , interpretacji utworów spoza w/w ale utrzymanych znanych uczniom poetyce i konwencji