Regulamin ICIM

W ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny biblioteka szkolna zostala wyposażona w sześć komputerów, jako stanowiska dla uczniów, w tym jedno stanowisko dla nauczycieli oraz urządzenie wielofunkcyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy (skaner, drukarka, komputer).

 • Komputer  multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie
 • Korzystać z niego mogą wszyscy nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 • Przy stanowisku komputerowym znajdują się i pracują tylko i wyłącznie 2 osoby!
 • Stanowiska komputerowe czynne są w następujących godzinach: 7:35 – 7.55; po zakończonych przez ucznia zajęciach dydaktycznych; jak również na lekcjach z podziałem na grupy.
 • Na przerwach stanowiska komputerowe są nieczynne!

Użytkownikowi nie wolno:

 • Instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu
 • Korzystać z bramek sms, chatów internetowych, programów o treści erotycznej i innych moralnie nagannych
 • Uruchamiać gier jak również ściągać ich z Internetu!

Użytkownik na obowiązek:

 • Uzyskać zgodę nauczyciela bibliotekarza na pracę przy komputerze
 • Dokonać wpisu do Zeszytu Odwiedzin Centrum Multimedialnego
 • Zachować ciszę i nie zakłócać pracy kolegów w bibliotece
 • Stosować się do poleceń nauczyciela bibliotekarza

ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU GROZI KARA W FORMIE ZAKAZU KORZYSTANIA Z KOMPUTERA W OKREŚLONYM PRZEZ NAUCZYCIELA CZASIE JAK RÓWNIEŻ WG ZAPISU W STATUCIE SZKOŁY.