Nowości 2019/2020

1.Dzieje parafii Brzostek

2.Z dziejów Brzostku – studia i materiały

3.Perrier Józef – Człowiek ,który wierzył w przyszłość.Kardynał Lawigerie 1825-1892

4.Bukraba |Rylska Izabella -polskiej wsi logos i Ethos

5.Miasteczko Polski Odrodzonej czyli ekspozycja i zabytki w Muzeum wsi lubelskiej

6.Smaki Ziemi Jarosławskiej

7.twoje miejsca – twoje dziedzictwo Ziemia Jarosławska

8.Tokarczuk Olga – prawiek i inne czasy

9.Tokarczuk Olga – Księgi Jakubowe