Katalogi

RODZAJE KATALOGÓW BIBLIOTECZNYCH w naszej bibliotece

Katalog biblioteczny – to uporządkowany zbiór informacji o dokumentach znajdujących się w bibliotece.

W naszej bibliotece znajdują się dwa skrzynkowe katalogi.

 • Katalog alfabetyczny. Grupuje karty katalogowe w kolejności alfabetycznej
  – haseł autorskich (autorem książki jest jeden, dwóch lub trzech autorów).
  – haseł tytułowych (jeżeli książkę opracowało więcej niż trzech autorów).
 • Katalog rzeczowy. Grupuje karty katalogowe wg UKD. W obrębie działów UKD obowiązuje układ alfabetyczny haseł. Przy zbieraniu materiałów na określony temat, jeżeli nie znamy autora książki, korzystamy z katalogu rzeczowego.
 • Katalog filmów wideo. Grupuje karty katalogowe wg przedmiotów nauczania.

Kartoteki – dostarczają czytelnikowi bieżących informacji.

 • Kartoteki bibliograficzne
  – 
  zagadnieniowe (literatura polska i powszechna – Cogito
  ekologia – Aura)
 • Kartoteka tekstowa – gromadzą fragmenty tekstów i ilustracji z czasopism:
 1. BRZOSTEK I OKOLICE
 2. SEKTY. SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE
 3. NARKOMANIA
 4. „MATURA OD NOWA”
 5. FELIETONY. DYSKUSJE. REPORTAŻE.
 6. WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY
 7. MIŁOSZ CZESŁAW
 8. NAŁKOWSKA ZOFIA
 9. DĄBROWSKA MARIA
 10. SZYMBORSKA WISŁAWA
 11. MICKIEWICZ ADAM
 12. ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
 13. ZDROWIE. UZALEŻNIENIA
 14. SIENKIEWICZ HENRYK
 15. GAŁCZYŃSKI KONSTANTY ILDEFONS
 16. KONOPNICKA MARIA
 17. KARPIŃSKI FRANCISZEK
 18. KAWALEC JULIAN
 19. BRONIEWSKI WŁADYSŁAW
 20. WYSPIAŃSKI STANISŁAW
 21. BIAŁOSZEWSKI MIRON
 22. WŁASNE SCENARIUSZE UROCZYSTOśCI BIBLIOTECZNYCH
 23. EPOKI LITERACKIE – TESTY
 24. KATYŃ. KONSTYTUCJA 3 V
 25. POWSTANIE W GETCIE WARSZAWSKIM
 26. BOŻE NARODZENIE
 27. WYWIADY Z PISARZAMI
 28. POECI – KONKURSY
 29. ORZESZKOWA ELIZA
 30. PORTRETY PISARZY I POETÓW
 31. NIKOTYNIZM
 32. TELEWIZJA
 33. SPORT
 34. NOBLIŚCI
 35. XIV(2010r.) oraz XV(2011r.) Targi Książki w Krakowie