ICIM

W ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny biblioteka szkolna została wyposażona w sześć komputerów, jako stanowiska dla uczniów, w tym jedno stanowisko dla nauczycieli oraz urządzenie wielofunkcyjne dla nauczycieli-bibliotekarzy (skaner, drukarka, komputer).

W Centrum Multimedialnym prowadzone są zajęcia edukacyjne z niektórych przedmiotów, młodzież korzystając z internetu przygotowuje się na lekcje oraz poszerza wiedzę.W czytelni znajduje się odbiornik TVoraz odtwarzacz DVD wykorzystywany przez uczących do prowadzenia lekcji przedmiotowych z wykorzystaniem filmów.Na lekcjach wolnych od zajęć uczniowie pod opieką nauczycieli bibliotekarzy ogladają filmy z życia szkoły,w klasach pierwszych przeprowadzamy lekcje o patronie szkoły Janie Pawle II w oparciu o filmy DVD oraz bogaty zbiór książek, czasopism dotyczących Jego Osoby.