1985/2000

1. Wizualne formy propagowania biblioteki np. .hasła , plakaty , zagadki literackie ,afisze literackie ,plakaty propagujące dana książkę, wykresy ilustrujące czytelnictwo klas, kalendarze aktualności tematycznie związane ze świętami narodowymi.

2. Wystawy np.: ( ZDJĘCIA ZNAJDUJĄ SIĘ W KRONIKACH SZKOLNYCH)

11 LISTOPAD – ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI
II WOJNA ŚWIATOWA
MIESIĄC PAMIĘCI NARODOWEJ
70 LAT TEMU I DZIŚ GRODU BRZOSTKU
PRZYSIĘGA TADEUSZA KOŚCIUSZKI NA RYNKU KRAKOWSKIM
DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
URODZINY I ŚMIERĆ WYBITNYCH LUDZI KULTURY , POETÓW I PISARZY
POEZJA BOŻONARODZENIOWA
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU
DNI O?WIATY KSIĄŻKI I PRASY
KALENDARIUM OCHRONY ŚRODOWISKA
CO MOŻESZ PRZECZYTAĆ W CZYTELNI
TO WARTO PRZECZYTAĆ
POECI I PISARZE W KARYKATURZE
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
ODWIEDZINY KS. BP. E. BIAŁOGŁOWSKIEGO W BIBLIOTECE ?wystawa.
Wystawa pedagogizujĄca dla rodziców „SPRAWDŻ , CZY TWOJE DZIECKO SIĘGA PO NARKOTYKI”, film video” Jak narkotyki wpływajĄ na organizm ludzki?”
CUDA POLSKI
KOBIETA….
RADOSNE ŚWIĘTA-WIELKANOC
URODZINOWE ŻYCZENIA DLA PAPIEŻA
80-TE URODZINY OJCA ŚWIĘTEGO
WRZESIEŃ-39
190 ROCZNICA URODZIN JÓZEFA I. KRASZEWSKIEGO
ROK SŁOWACKIEGO-JEST TAKA JEDNA NOC
„CZŁOWIEK NIE JEST SAM, ŻYJE Z DRUGIMI, PRZEZ DRUGICH, DLA DRUGICH….”-z okazji 40-lecia ZSR i nadania szkole imienia Jana Pawła II
JAN PAWEŁ II-NAUCZYCIELEM NAS WSZYSTKICH-z okazji ?więta Szkoły
A JEDNAK CZŁOWIEK…-z okazji Święta Szkoły
WITAJ OJCZE-ŻAL ODJEŻDŻAĆ…-z okazji Święta Szkoły

3. Poza propagandą wizualną prowadzone były w bibliotece wieczornice o różnorodnej tematyce wg kalendarza rocznic np.: (ZDJĘCIA ZNAJDUJĄ SIĘ W KRONIKACH SZKOLNYCH)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wystawiane były fragmenty sztuk.
ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
K.K.BACZYŃSKI – BYŁEM JAK LIPY SZELEST…
H.SIENKIEWICZ ?MIAŁ SERCE CZUŁE ,KOCHAJĄCE….
J.KOCHANOWSKI ? KTO MIŁUJE KSIĘGI
M.KONOPNCKA – DAWNA PISARKA
W.SZYMBORSKA – POLSKA NOBLISTKA
MAJ – PRZEWODNIK PO MAJU
GDY MYŚLĘ MATKA
SIENKIEWICZOWSKIE ROCZNICE

4. Konkursy np.:(ZDJĘCIA W KRONIKACH SZKOLNYCH)

BAWMY SIĘ RAZEM
BRZOSTEK DAWNIEJ I DZIŚ
UROK JESIENI W AKWARELI
POLSKA ? II WOJNA ŚWIATOWA
H.SIENKIEWICZ ? PRYWATNE ŻYCIE
Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT
A. MICKIEWICZ – ŻYCIE I TWÓRCZO?Ć
LITERACKIE WALENTYNKI
MUZEUM WSPOMNIEŃ – JAN PAWEŁ II konkurs redakcji Kolekcja Jana Pawła II
PLANSZOWY KONKURS WYBÓR CZYTELNIKA ROKU
COMIESIĘCZNY KONKURS australian pokies games online CZYTELNICTWA KLAS

5. Działalność Aktywu Bibliotecznego: (ZDJĘCIA W KRONIKACH SZKOLNYCH)

WIECZÓR POEZJI WŁASNEJ z okazji Dnia Matki wieczornica przy Świecach
ZWYCZAJE I OBYCZAJE BOŻONARODZENIOWE – spotkanie w czytelni
WIECZÓR WRÓŻB – Andrzejki aktywu bibliotecznego i radiowęzła szkolnego(KASETA VHS)
OGNISKO Aktywu bibliotecznego na zakończenie roku szkolnego
PRZYGODY PLASTUSIA
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA ROBOCZE

6. Działalność ze środowiskiem lokalnym np.:

Spotkanie uczniów z kombatantem z okazji KWIECIEŃ MIESIąC PAMIĘCI NARODOWEJ
WYZWOLENIE WARSZAWY I BRZOSTKU? akademia w Domu Kultury w Brzostku
11 XI – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁO?CI -akademia w Domu Kultury
Z okazji Dnia Dziecka przedstawienie „PRZYGODY PLASTUSIA” dla Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej ( klasa :0 ,I II )
W ramach Przysposobienia czytelniczego i informacyjnego -wyjŚcia do Biblioteki Publicznej w Brzostku
Wypożyczenia międzybiblioteczne , współpraca z Biblioteką Publiczną w Brzostku i
Biblioteką Publiczną w Tarnowie.

7. Prelekcje: (zdjęcia w kronikach szkolnych)

Seria -POWTÓRKI DO MATURY- prelekcja U. Szuster z Biblioteki Publicznej w Tarnowie dla klas maturalnych pt.”TWÓRCZśĆ ADAMA MICKIEWICZA,
POLSKA NOBLISTKA -W. SZYMBORSKA

8. Audycje przez radiowęzeł szkolny:

O KSIĄŻKACH – z okazji Dni Kultury

PONADTO:

Współautorstwo monografii szkoły ROZWÓJ SZKOŁY ROLNICZEJ W BRZOSTKU W LATACH 1958-1998 – Młyniec T., Szarek M.
Projekt i opracowanie folderu na VIII Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół w Podolu-Górowej – Młyniec T.
Współredagowanie gazetki szkolnej PLOtka -Młyniec T.
Realizacja w klasach I-ych programu TWÓJ PIĘKNY UŚMIECH- Młyniec T. ,Wójcik D.

5. Prowadzenie kroniki szkolnej od roku szkolnego 1991/92 – MŁYNIEC TERESA