Najlepsza klasa w czytelnictwie 2021/2022

WRZESIEŃ – I miejsce -kl.4 tż, II miejsce -kl.III takg ,III miejsce -kl.III tżp

PAZDZIERNIK –

Najlepsza klasa w czytelnictwie 2020/2021

TYTUŁ „Najlepiej czytającej Klasy 2020/2021”

zdobyła kl..III tż……………

Wrzesień – I miejsce 3 tż, II miejsce -4 tż, III miejsce – 3 tak

Październik – I miejsce -IV tż, II miejsce -III tż

Listopad – remont biblioteki szkolnej

Grudzień – I miejsce – 3 tż, II miejsce -4 tż, 3 miejsce – 4 tm

Styczeń – I miejsce – 3 tż, II miejsce – II tżg, III miejsce -4 tż

Luty – I miejsce -3 tż, II miejsce – 2 tak g, III miejsce -2 tż g

Marzec – I miejsce -3 tż, II miejsce – 2 tż p, III miejsce -2 tż g

Kwiecień – I miejsce -3 tż

Maj – I miejsce – 2 takg, II miejsce – 2 tżp ,III miejsce -2 tmg i 2 takp

Czerwiec –

Zapraszamy do udziału wszystkie klasy!

 

TYTUŁ „Najlepiej czytającej Klasy 2019/2020”

otrzymuje KLASA II tż

Szkolny  konkurs na Najlepiej Czytającą Klasę!

Konkurs trwa od IX 2019 – IV 2020

WrzesieńI MIEJSCE – III tm, II MIEJSCE – IV tak, III MIEJSCE – II tż

PaździernikI MIEJSCE – IV tak, II MIEJSCE – II tż, III MIEJSCE – IV tż

ListopadI MIEJSCE – IV tak i II tż, II MIEJSCE – I takp, III MIEJSCE – I tżg

GrudzieńI miejsce-II tż, II miejsce -I tmp, III miejsce -Itżp i III tż

StyczeńI miejsce- II tż,II miejsce- IV tak,III miejsce – I takg i I takp

Luty- I miejsce- IV tak, II miejsce- IV tż i II tż, III miejsce- IV tam


Tytuł

„Najlepiej czytająca Klasa Roku 2018/2019”

otrzymuje

Klasa IV tak!!!! 

Gratulujemy!!!!


Szkolny  konkurs na Najlepiej Czytającą Klasę!

Konkurs trwa od IX 2018 – IV 2019

WRZESIEŃ- I MIEJSCE – IV tak, II MIEJSCE -III tak, III MIEJSCE – II tż

 PAŹDZIERNIK – I MIEJSCE IV TAK, II MIEJSCE -III TAK, III MIEJSCE -III TŻ
 LISTOPAD – I MIEJSCE IV TAK, II MIEJSCE -III TAK, III MIEJSCE -I TŻ
GRUDZIEŃ – I MIEJSCE I TŻ, II MIEJSCE -II TŻ, III MIEJSCE -IV TAK

STYCZEŃ   – I MIEJSCE -IV TAK, III TAK ; II MIEJSCE – 1 TŻ, III MIEJSCE -IV TŻ

LUTY – I MIEJSCE III TAK, II MIEJSCE -I TŻ ; III MIEJSCE – IV TŻ

MARZEC –I MIEJSCE – IV TAK, II MIEJSCE -III TAK, III MIEJSCE – III TM I III TŻ

KWIECIEŃ – I MIEJSCE – III TAK, II miejsce -II TŻ, III miejsce – III TŻ

W r. szk. 2017/18 ogłaszamy kolejny konkurs na
Najlepiej Czytającą Klasę!

Konkurs trwa od IX 2017 – IV 2018

Tytuł NAJLEPIEJ CZYTAJĄCEJ KLASY 2017/2018 otrzymuje kl.III TAK

 

Wrzesień                       I miejsce – IV tż ;    II miejsce -II tak;       III miejsce – III tż
Październik                 I miejsce – III tak;   II miejsce – IV tż ;      III miejsce -IV tm

Listopad                        I miejsce – IV tż;      II miejsce – III tak     ;III miejsce – I tm

Grudzień                       I miejsce -III tak;     II miejsce –  IV tż;      III miejsce II tak

Styczeń                        I miejsce – IV tz;     II miejsce  -II tak; III miejsce  – III tak

Luty                              I miejsce – III tak; II miejsce-IV tz; III miejsce -II tak

Marzec                          I miejsce – III tak ; II miejsce -II tak; III miejsce – I tm

Kwiecień                       I miejsce – III tak; II miejsce -2 tak, 2 tż ; III miejsce – 4 tż


W r. szk. 2016/17 ogłaszamy kolejny konkurs na Najlepiej Czytającą Klasę!

Tytuł „Najlepiej czytająca Klasa Roku”

otrzymuje

Klasa II tak !!!! 

Gratulujemy!!!!

 

 


Może dzięki Tobie to właśnie twoja klasa będzie na podium?
Powodzenia!

Czas trwania konkursu IX 2016 -IV 2017

Wrzesień - TECHNIKUM

 I miejsce - IV tak ; II miejsce -II tak; III miejsce - III tż

Wrzesień - ZSZ

 I miejsce -III zc, II miejsce -II zc

Pazdziernik - TECHNIKUM 

I miejsce -IV ta, II miejsce -II tak , III miejsce -IV tż

Pazdziernik - ZSZ

 I miejsce  -I zc, II miejsce - II zc, III miejsce III zc

Listopad - TECHNIKUM 

I miejsce -IV ta, II miejsce -II tak , III miejsce -IV tż

Listopad -ZSZ

I miejsce  -I zc, II miejsce - II zc, III miejsce III zc

Grudzień- TECHNIKUM 

I miejsce -II tak, II miejsce -IV tak , III miejsce -IV tm

Grudzień  -ZSZ

I miejsce  -I zc, II miejsce - III zc

Styczeń- Technikum

I miejsce -IVtak,II miejsce II tak,III miejsce Itż

Styczeń - ZSZ

 I miejsce -Izc, IImiejsce -IIIzc,III miejsce -II zc

Konkurs „Najlepsza klasa w czytelnictwie”
I semestr 2016/2017

I miejsce
4tak

II miejsce
2tak

III miejsce
4tż

Luty- TECHNIKUM

I miejsce - kl. II tak ,II miejsce ? kl.IV tak, III miejsce ? kl.II tż

Luty - ZSZ

I miejsce ? kl. IIzc,II miejsce ? kl. IIIzc,III miejsce ? kl. Izc

Marzec -technikum

I miejsce - II tak, II miejsce -IV tż, III miejsce II tż

Marzec -ZSZ

I miejsce III zc, II miejsce I zc

kwiecień technikum

I miejsce - II tak ,II miejsce -III tż, III miejsce - IVtż

kwiecień  zs

I miejsce -I zc, II miejsce -III zc, III miejsce - II zc

 

W r.szk. 2015/16 ogłaszamy kolejny konkurs na najlepiej czytającą klasę!

Czas trwania konkursu IX 2015 -IV 2016

Wrzesień- I miejsce – III TAK ; II miejsce -II TŻ; III miejsce – I TAK

Pazdziernik- I miejsce III TAK, II miejsce II TŻ, III miejsce  I tAK

Listopad – I miejsce I tak, II miejsce -IV tak, III miejsce – IV tż

GrudzieńI miejsce -I Tak, II miejsce – III tm, III miejsce – III tak

Styczeń I miejsce -I tak, II miejsce – II tż , II zcIII miejsce – III tak

Luty I miejsce -I tak, II miejsce III tak, III miejsce – IV tak, II tż

MarzecI miejsce -II tz, II miejsce -I tak, , III miejsce – II tm

KwiecieńI miejsce -III tm, II miejsce -I tak, III miejsce – II tz i III tz

MajI miejsce – I tak i I tz,II miejsce -III tak, III miejsce – III tz

W r.szk. 2014/15 ogłaszamy kolejny konkurs na najlepiej czytającą klasę!

We  wrześniu :

I miejsce zdobyła kl. II tak, II miejsce -III tż, III miejsce – II tż 

W październiku :

gratulujemy uczniom kl.IVtż za zajęcie I miejsca , Kl.IV tak za zajęcie II miejsca i za zajęcie III miejsca kl.II tż

W listopadzie:

najwięcej książek przeczytała klasa IV tak – I miejsce , II miejsce IV tż ,

III miejsce III tż i I tż ( gratulujemy I tż za miejsce na podium!)

W grudniu:

najlepszą klasą okazała się kl.IV tż, następną po niej II tak, III miejsce natomiast  zdobyła I tż

W styczniu:

I miejsce w czytelnictwie klas zdobyła kl.II tak,  kl.III tż – II miejsce i III miejsce kl.III tak

Czytelnictwo w I semestrze:

I miejsce-IV tż

II miejsce – II tak

III miejsce – IV tak

IV miejsce – III tż

V miejsce – I tż

VI miejsce – II tż

VII miejsce – IV tm

VIII miejsce – III tak

IX miejsce – Izs

X miejsce – II tm

XI miejsce – Izc

XII miejsce – I tm

XIII miejsce – III tm

W lutym:

na podium znalazły się kolejno kl. II tak,  kl.I tż, kl.IV tak

W marcu:

Tytuł Najlepszej klasy zdobyła II tż, po niej kl. II tak i III miejsce kl.IV tak i IV tż

W kwietniu:

najlepszą klasą okazała się IVtak, II miejsce II tż ,III miejsce III tak
 Konkurs „Najlepsza Klasa w Czytelnictwie”2013/14

Maj/2014

I miejsce – II TŻ

II miejsce – III TŻ

III miejsce – I TAK

Kwiecień/2014

I – ITAK

II -IVTM

III-IITŻ

Marzec/2014

I – IVTZA

II -IVTŻB

III – III TAK

Luty/2014

I miejsce- IV TŻB
II miejsce- I TAK
III miejsce- IIITŻ, IV TŻA

Styczeń/2014

I miejsce – IVTŻA

II miejsce – IIITAK

III miejsce – IIITŻ

Grudzień/2013

I miejsce -III TAK
II miejsce -I TAK
III miejsce – III TŻ

Listopad/2013

I miejsce – III tż
II miejsce – IVTZA
III miejsce – IVTB 

Wrzesień-Październik/2013

I miejsce – III tak
II miejsce – III tz, IVtza
III miejsce – II tAK, IVTZb