2006/2007

3 X 2006
„Ojciec Święty Jan Paweł II w sprawie najmniejszych” – wystawa

23 X 2006
Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Święto ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (The International Association of School Librarianship) w tym roku przypada 23 października. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak ważny udział w edukacji mają biblioteki szkolne. Hasło tegorocznych obchodów to: ‚Czytać. Wiedzieć. Robić.” Podkreśla ono związek między czytaniem, zdobywaniem wiedzy i wykorzystywaniem jej w praktyce , niezbędna jest do tego dobrze wyposażona biblioteka szkolna.
Nasza biblioteka już po raz trzeci angażuje się w organizację święta.

Tydzień wcześniej do wspólnego świętowania zapraszały Anka Płaziak i Katarzyna Strojek z Kawiarenki Literackiej przedstawiając poszczególnym klasom program obchodów tego święta. Uwagę przyciągały kolorowe plakaty informujące szczegółowo o naszym przedsięwzięciu, które były umieszczone za zewnątrz biblioteki i na tablicy informacyjnej dla uczniów. 23 i 24 października na długiej przerwie Katarzyna Staniszewska i Ewelina Sokołowska z Kawiarenki Literackiej zaprosiły Dyrekcję szkoły, nauczycieli, administrację i uczniów, wręczając własnoręcznie wykonane ulotki. I tak 25 października już od rana można było zauważyć zainteresowanie świętem ze strony uczniów. A zaczęło się wypożyczaniem książek, bo w tym dniu czytelnik z każdą wypożyczoną książką otrzymywał – cukierka.

Dużym powodzeniem cieszyły się książki zgromadzone na wystawie „Najstarsze woluminy naszej biblioteki”. Uczniowie z zainteresowaniem szukali stopki redakcyjnej a w niej roku wydania. Najstarsza książka pochodziła z roku 1950, wydana przez Wydawnictwo Książka i Wiedza . „Szczegółowa uprawa roślin.” Obok na bordowym płótnie umieściłyśmy aforyzmy, złote myśli poetów, pisarzy, wielkich ludzi dotyczących czytania pt. „Myślę, więc czytam”

Na trzeciej lekcji miał miejsce konkurs „Jak szybko czytasz?”Prowadzący Kamil Machura z Kawiarenki Literackiej stoperem mierzył czas przeczytania tekstu ze zrozumieniem składającego się ze 151 słów. Spośród sześcioosobowej grupy to on okazał się zwycięzcą (czas 0,35min), a czas mierzyła mu jego  wychowawczyni Małgorzata Augustyn. W nagrodę otrzymał słodki upominek. Brawo!!! Na kolejnych pozycjach uplasowali się:
ks. Zagórski St, Urban B.- kl.II lo, Sypień A. kl. II lo, Wołowiec R.- kl. I ta, Raś K. ? kl.I zk, Dziadura K. kl. I zk. Gratulujemy!

Na długiej przerwie Kasia i Ewelina w odświętnych strojach otworzyły Wielki Kiermasz Książki Bibliotecznej!!! Stare książki beletrystyczne, podręczniki i inne sprzedawały za przysłowiowy grosz. Zebrane pieniążki w kwocie 24 zł dołożyłyśmy do zakupu słodkich nagród.

Wzrok zwiedzających przyciągała również wystawa „Debiuty Literackie naszych uczniów”. Przed wyśmienitą publicznością kl. II lo z ks. Zagórskim St. i kl. I zk z wychowawczynią E. Czyrnią w kameralnym gronie własną poezję zaprezentowali Łukasz Łupiński z kl. III lo, Katarzyna Strojek z kl. II lo, za nieobecnych Karolinę Raś, Dziedzic Małgorzatę i Michała Kudronia z kl. I zk ich poezję odczytała koleżanka z klasy. Następnie odpowiadali na pytania co było przyczyną, co  skłoniło ich do pisania wierszy. Łukasz na to pytanie odpowiedział następująco: Zawsze jest przyczyna i jest skutek. Była przyczyna (ocena z języka polskiego) – był skutek!!! Koledzy nagrodzili go gromkimi brawami.

Na ogłoszony wcześniej konkurs – hasło reklamujące czytanie odpowiedziało siedem klas przynosząc do 20 X swoje prace wykonane na arkuszu A4 dowolną techniką. Jury, w skład którego weszli nauczyciele: Maria Stęga, Anna Rycharska i Marian Pasisz przyznali:
I miejsce kl. I zk za hasło „Czytajcie a znajdziecie się”
II miejsce kl. IV tm za hasło „Otwórz książkę i zobacz w niej swoje wnętrze”
III miejsce kl.I tż za hasło „W książce Twoja siła jest więc ją czytaj jeśli chcesz” Pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Organizatorzy przedsięwzięcia nauczyciele bibliotekarze: Teresa Młyniec i Danuta Wójcik

 5 XII 2006

90 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

Na 15 listopada br. przypadła 90 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji biblioteka szkolna zorganizowała konkurs pt. „Henryk Sienkiewicz – życie i twórczość” oraz montaż poetycko-literacki „Miał serce czułe, kochające” Całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wystawa pod tym samym tytułem przedstawiającą ciekawostki z życia prywatnego pisarza.

Kolejne ogniwo obchodów to konkurs przygotowany przez nauczycieli bibliotekarzy Teresę Młyniec i Danutę Wójcik w dniu 27 listopada. Na potrzeby tego konkursu, nauczycielka Małgorzata Augustyn przygotowała testy, które później również poprawiła. Zwycięzcami I etapu zostali: I miejsce: Katarzyna Strojek (II lo); II miejsce: Natalia Fic (III tż), Michał Strojek (II tm), III miejsce: Sylwia Ochałek. Zmierzą się oni w II etapie, który jest przewidziany na drugą połowę stycznia.

Za tło muzyczne przedstawienia posłużyła ścieżka dźwiękowa pochodząca z filmu „Ogniem i Mieczem”. Tym samym, na ogromne brawa zasłużyła para uczniów, Karolina i Michał, którzy zaśpiewali „Dumkę na Dwa Serca”. Ich wykonanie spodobało się widowni tak bardzo, że para wykonawców musiała bisować.

Ponadto Kawiarenka Literacka, która działa w bibliotece, w dniu 5 listopada przedstawiła montaż poetycko-muzyczny pt. „Miał serce czułe, kochające”. Kawiarenka ta prowadzi cykl spotkań „Wieczory z….”, których celem jest przybliżanie sylwetek autorów lektur. Wykorzystując zdobyte w ten sposób doświadczenie, jej członkowie przygotowali tym razem montaż o Henryku Sienkiewiczu.

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży literaturą biograficzną, która została przedstawiona w wyjątkowych, ciepłych wspomnieniach najbliższych: córki, wnuczki, przyjaciół oraz ludzi, którzy swoje prace badawcze poświęcili właśnie temu wybitnemu Polakowi. Młodzież uzyskała odpowiedź na pytanie, jakim był człowiekiem, na co pokies online australia dzień, jakie miał zmartwienia, jakim był mężem i ojcem.

W przedsięwzięciu tym udział wzięli członkowie Kawiarenki Literackiej: Sokołowska Ewelina, Płaziak Anna, Górka Monika, Kocół Marcin, Katarzyna Staniszewska, Karolina Kukla, Katarzyna Nawracaj, Katarzyna Strojek, Joanna Wojdyła, Michał Strojek, Bożena Pruchnik, Paulina Nawracaj, Patrycja Marcinek

 1 II 2007

Spotkanie Kolędnicze Kawiarenki Literackiej
„Duży i mały, chudy i tłusty, z balu wracały bracia zapusty…”
1 lutego w czytelni biblioteki szkolnej odbyło się kolejne Spotkanie Kolędnicze Kawiarenki Literackiej. Przy suto zastawionych stołach, przygotowanych przez organizatorów, mieliśmy zaszczyt gościć panią vice dyrektor szkoły Annę Fundakowską, zarząd Rady Rodziców w osobach: panią Danutę Furman i pana Stanisława Wójtowicza oraz księdza Stanisława Zagórskiego a także przedstawicieli klas pierwszych naszej szkoły. Spotkanie powtórzyliśmy dla całej społeczności na sali gimnastycznej w dniu 6 lutego.

21 III 2007
21 marca z okazji Dni Otwartych Szkoły w czytelni gościliśmy klasy trzecie gimnazjum z Brzostku, Nawsia Brzosteckiego, Jaworza, Pilzna, Srzegocic, Siedlisk wraz z ich wychowawcami. Goście z dużym zainteresowaniem obejrzeli fotografie i kroniki na zorganizowanej wystawie „Wspomnienia wciąż żywe…” a następnie wpisali się do kroniki szkolnej.

2 IV 2007
II rocznica śmierci Jana Pawła II – Patrona szkoły
„Mimo, że odszedłeś Ojcze, w nas wciąż żyjesz” – wystawa zorganizowana w czytelni, zainspirowała do ponownego sięgnięcia po słowa naszego Patrona „Miłość sprawia, że szukamy dobra, że czyni nas ona lepszymi, że wychodzicie jedni ku drugim, znajdującym się w potrzebie, gdziekolwiek i kimkolwiek są.”

IV 2007
Wystawa – PAMIĘTAM. KATYŃ 1940

V 2007

Wieczornica…
„Uczyńmy z miłości naszą przewodniczkę. Pozwólmy jej się prowadzić, zaufajmy jej. Pamiętajmy ,że jest naszym najcenniejszym darem, bez którego życie nie miałoby sensu ani wartości. Podążajmy jej śladem, a będziemy szczęśliwi . Ona doda blasku zwykłym codziennym chwilom, sprawi , że świat stanie się przyjazny i piękny? – tak o miłości recytowała i śpiewała Kawiarenka Literacka w przygotowanej wieczornicy pt. „Miłość nie jedno ma imię”, która odbyła się 27 kwietnia w pełnej uczniów czytelni.

VI 2007
Wspólne biesiadowanie Kawiarenki Literackiej i Kółka Teatralnego