Regulamin czytelni

  1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
  3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów czytelni i wypożyczalni wpisując się do „Książki odwiedzin czytelni”..
  4. W czytelni należy zachować ciszę.
  5. W czytelni nie można spożywać posiłków.
  6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce a książki z wypożyczalni oddaje się do nauczyciela bibliotekarza co potwierdza się wpisaniem daty zwrotu w „Książce odwiedzin czytelni”.
  7. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oraz czytelni mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
  8. Książki, czasopisma i inne dokumenty należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.