Regulamin wypożyczalni

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczycieli, pracownicy szkoły i rodzice.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
  3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
  4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem casino terminu zwrotu poprosić o jej sprolongowanie.
  5. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
  6. Książki oraz spielautomaten online inne dokumenty biblioteczne należy szanować jako wspólne dobro, zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi lub łącznikowi bibliotecznemu.
  7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki( lub innego dokumentu ) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
  8. Pod koniec roku szkolnego książki oraz inne dokumenty biblioteczne winny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym przez nią terminie.